Monday, September 7, 2009

Ya.

Ya.
Saya dapat merasakannya.
Perasaan yang dulu pernah saya rasa.
Kekosongan yang dirasai dahulu, kini sudah terisi.
=)